Euskomer, Gobierno Vasco  -  TV 20s

Producción: PANARAMA studio (Bilbao)

Dirección: Panarama studio

Dirección de Fotografía: Iyan Altube

Canon c200 | Canon CN-E

© 2020 Iyan Altube Escudero